BEROEPSVERENIGING VOOR CRANIOSACRALE THERAPEUTEN

Golf
 

 

 

 

 

 

 

Doel ICSA Beroepsvereniging

 

De Beroepsvereniging heeft tot doel:

1. Het kenbaar maken en verspreiden van informatie rond Craniosacraaltherapie als gezondheids- en

balans-brengende methode, zowel qua inhoud, waarde, werking als draagwijdte.

2. Bevorderen van de kwaliteit in het uitoefenen van Craniosacraaltherapie door het opstellen van normen voor

haar leden en het treffen van maatregelen om de uitoefening van Craniosacraaltherapie te waarborgen,

alsook het onderstrepen van de diverse disciplines binnen Craniosacraaltherapie, met bijzondere aandacht

voor het professionalisme van de beroepsbeoefenaar.

3. Toezien op de kwaliteit van de Beroepsuitoefening van haar leden en oprichten van een ethische commissie.

4. Bestuderen, beschermen, behartigen en bewaken van de beroepsbelangen van haar leden, om aldus een

waarborg te bieden naar de maatschappij toe.

5. Streven naar de hoogste normen van onderwijs en praktijk binnen het domein van Craniosacraaltherapie

naar verdieping en ontwikkelen van gegronde technieken en toepassingen.

6. Stimuleren en promoten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Craniosacraaltherapie.

7. Streven naar het bekomen van een wettelijke regeling en erkenning van het beroep als Craniosacraal

practicus/therapeut als één van de gezondheidsberoepen, bekomen van gelijkberechtiging als de

reguliere gezondheidszorg en streven naar aangepaste Europese wetgeving.

8. Het betrachten van een samenwerking met de conventionele praktijken in de reguliere geneeskunde.

9. Samenwerking bewerkstelligen met de overheid en haar instanties.

10. Verdediging van vrije therapiekeuze voor elk mens.

11. Stimuleren van contact, uitwisseling, en samenwerking met verenigingen en scholen/lesgevers in

Craniosacraaltherapie, met beroepsverenigingen van andere complementaire therapieën en met de

gezondheidszorg, zowel nationaal als internationaal.

12. Mogelijks een overkoepeling en gemeenschappelijke basis zijn van andere craniosacraal

beroepsbeoefenaars of craniosacraal beroepsverenigingen op Europees vlak.

Om dit doel te bereiken zal ICSA alle verrichtingen mogen doen, alleen of in samenwerking met andere organisaties, alle initiatieven nemen, manifestaties en cursussen inrichten, alle daartoe nuttige roerende en onroerende goederen en instellingen verwerven alsook andere activiteiten inrichten die de gestelde doelen kunnen helpen verwezenlijken, in de ruimste zin van het woord.

   
   
Logo
   

Copyright © 2011 icsa.be
Webdevelopment by ICSA