BEROEPSVERENIGING VOOR CRANIOSACRALE THERAPEUTEN

Golf
 

 

 

Klachtencommissie

 

 

 

 

Opleidingscommissie

 

De opleidingscommissie is aangesteld door de Raad van Bestuur. Haar taak bestaat uit:
- toezien op de vorm en het verloop van bijscholing
- screenen van opleidingen en bijscholingsprogramma's die ter erkenning worden aangevraagd.
- bestuderen welke bijscholing er nodig is in geval een Kandidaatlid, onvoldoende opleiding genoten heeft.

De Opleidingscommissie neemt zelf geen beslissing over het al dan niet toelaten van een lid,
want haar rol houdt op daar waar deze van de Toetredingscommissie begint.

   
Logo
   

Copyright © 2011 icsa.be
Webdevelopment by ICSA