BEROEPSVERENIGING VOOR CRANIOSACRALE THERAPEUTEN

Golf
 

 

 

 

 

 

 

Studentlid worden

 

* De Toedredingscommissie beslist of een lidmaatschap als student aanvaard kan worden.

* Volgt men opleiding bij geaccrediteerde leraars of een opleidingsorgansatie die door ICSA kan erkend worden,

dan verloopt de procedure tot Studentlid worden, sneller.

* Er is jaarlijks een attest nodig dat aantoont dat men ingeschreven blijft voor cursussen craniosacraal therapie.

VERSCHILLENDE STAPPEN TOT STUDENT LID WORDEN:

1. Het grijze vak invullen, verder op deze pagina en op verzenden klikken.

2. De voorziene intake kost van 80 euro voor een standaardaanvraag als student lid, storten op rekening
    van ICSA, Populierendreef 4, Assebroek 8310 - BE50 7380 3353 2518 - BIC KREDBEBB.
    Al naargelang de complexiteit van het dossier kan deze intakekost uitgebreid worden tot 120 euro.

3. Kandidaatstelling tot lidmaatschap (pdf) downloaden van deze site en dit zo volledig mogelijk ingevuld
     + ondertekend opsturen naar het secretariaat van ICSA, Populierendreef 4, Assebroek 8310.

4. Vervolgens wordt er door ICSA contact opgenomen voor verdere afhandeling van het dossier en voor opmaken
     van de aanvraag voor de beroepsverzekering.
     Het jaarbedrag van de BA verzekering bedraagt 126 euro voor Studentleden.
     Gezien er gewerkt wordt per academiejaar, zal een Studentlid steeds een leden- en verzekeringsbijdrage
     betalen voor een jaar (behoudens anders overeen gekomen).
     Attentie! De BA verzekering kan ook uitgebreid worden aan bijkomend tarief naar het (basis)beroep
                    dat men tot op heden uitvoert (kine, arts, psycholoog, verpleegkundige, ...) info@icsa-belgium.be

5. Zodra de kandidaatstelling aanvaard is, krijgt men hiervan een geschreven bericht alsook een uitnodiging:
     - tot storten van 108 euro jaarlijks lidgeld en van de jaarlijkse verzekeringsbijdrage van 126 euro.
       De jaarlijks terugkomende vervaldag voor lidgeld en verzekering is 31 dec.
     - tot onderschrijven van deontologische code (pdf) en reglement van inwendige orde (pdf)

6. Bij ontvangst van de betalingen, de onderschreven deontologische code en reglement van inwendige orde,
     krijgt men zijn identificatiecode als Studentlid. Deze code dient telkens vermeld te staan naast zijn handtekening
     indien men ICSA documenten als student lid tekent.

7. Mocht men student lid willen worden in het kader van een opleiding waarvoor de betreffende school nog geen
    aanvraag tot erkenning ingediend heeft, dient men het cursusprogramma waarvoor men ingeschreven is,
    voor te leggen aan het ICSA bestuur en wordt er bekeken of men in aanmerking kan komen.

 

    Men kan informatie vragen of laten weten dat de aanvraag tot lidmaatschap op weg is via onderstaand
    formulier in te vullen en te klikken op Verzenden.

   
   
Naam
Voornaam
Straat + nr
Postcode + gemeente
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Beroep
   
   
Ik ben als student in opleiding cranio sacraal therapie
   
 
   
Diverse  
   
 
   
   
Logo
   

Copyright © 2011 icsa.be
Webdevelopment by ICSA