BEROEPSVERENIGING VOOR CRANIOSACRALE THERAPEUTEN

Golf
 

 

 

 

 

 

 

 Erkenning als Beroepsvereniging

 
Zie rubriek ' Historiek '.
 

 Een Erkend lid bij ICSA

 

Een Actief lid bij ICSA is een actieve beroepsbeoefenaar die gefundeerde langere opleiding genoten heeft
met geaccrediteerde leraars en die medisch geschoold is of een gegronde opleiding medische basiskennis
van 156 studie uren succesvol en minstens 12 contact lesdagen succesvol afgerond heeft.

 

 Erkenning van opleiding die u volgde als kandidaat lid

 

a) Door ICSA erkende Scholen / Academies zijn vermeld onder rubriek ' Scholen/Academies ' op deze site.

Hun programma's craniosacraal therapie werden gescreend en afgestudeerd zijn aan deze scholen betekent dat men op een vlotte wijze Erkend lid kan worden.

b) Indien men opleiding volgde bij een andere School : Academie / Leraar die nog niet vermeld staat op de lijst,

kan men zich ook kandidaat stellen en de stappen volgen die vermeld staan onder rubriek ' Lid worden '.

Indien nodig, kan men uitgenodigd worden voor een intakegesprek waarbij:
     - de context van de aanvraag tot lidmaatschap bekeken wordt
     - een proef kan gevraagd worden om de competentie na te gaan
     - mogelijks een bijscholingsprogramma op maat wordt samengesteld

 

 Aanvraag tot erkenning door Scholen / Academies / Leraren.

 

Een schriftelijk verzoek richten naar het bestuur van ICSA, Populierendreef 4, Assebroek 8310.
Relevante informatie bijvoegen zoals cursus, syllabus, curriculum vitae van de lesgevers,...

 

 Aanvraag tot accreditatie van nascholing.

 

Een schriftelijk verzoek richten naar het bestuur van ICSA, Populierendreef 4, Assebroek 8310.
Relevante informatie bijvoegen zoals cursus, syllabus, curriculum vitae van de lesgevers,...

   
Logo
   

Copyright © 2011 icsa.be
Webdevelopment by ICSA