BEROEPSVERENIGING VOOR CRANIOSACRALE THERAPEUTEN

Golf
 

 

 

 

 

 

 

Opleiding en Bijscholing

 

1. ERKENNING OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN CRANIOSACRAAL THERAPIE

a) De scholen waarvan de opleiding reeds door ICSA erkend is, kan men vinden bij 'Scholen/Academies'.

b) Elke school of leraar kan aanvraag tot erkenning indienen via info@icsa-belgium.be.

c) Wie opleiding had die nog niet erkend is, kan zich toch kandidaat stellen als lid onder voorwaarde:
     - minstens 325h opleiding craniosacraal therapie genoten hebben
     - minstens 700h voor wie opleiding biodynamische craniosacraal volgde.
     Indien dit aantal uren niet bereikt is kan er eventueel bekeken worden welke opleiding er nog nodig is.
     Attentie: wie opleiding volgde in een school die niet door ICSA werd erkend, dient een detaillijst
                   van gevolgde vakken voor te leggen.

d) Via de screening van kandidaat leden, vertrouwt Amma op de bekwaamheid van de CS therapeut
     die zij mede onder de ICSA groepspolis beroeps- en burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeren.
     Zo sturen ICSA en Amma een signaal van betrouwbaarheid van de CS therapeut uit aan de maatschappij.

2. MEDISCHE BASISKENNIS

Wie lid wil worden van ICSA en geen medische scholing genoten heeft, dient binnen de eerste 9 maanden
van zijn lidmaatschap, een cursus medische basiskennis te volgen die erkend is door ICSA.
Elke school in Craniosacraal therapie opleiding dient een gegronde cursus medische basiskennis aan te bieden die passend is voor lichaamsbehandelaars in complementaire therapie en waarna het afleggen van de examens minstens 60% werd behaald.
Deze cursus dient minstens 156 studie uren te bevatten en over minstens 12 contact lesdagen lopen.
Bij gebrek aan dergelijke cursus dient een andere school aangesteld te worden die door ICSA erkend kan worden.
ICSA verzorgt een dergelijke cursus in samenwerking met Reliantie Instituut.
Info en inschrijving www.reliantie.org.
Mocht men dergelijke cursus bij een andere school gevolgd hebben, contacteer dan de Opleidingscommissie.

3. BIJSCHOLING & RICHTLIJNEN

Door het ondertekenen van de Deonthologische Code engageert elk erkend lid van ICSA zich tot het verder
ontwikkelen van zijn vakbekwaamheid door permanente bijscholing.

Voor richtlijnen, klik hier.

 
   
Logo
   

Copyright © 2011 icsa.be
Webdevelopment by ICSA