BEROEPSVERENIGING VOOR CRANIOSACRALE THERAPEUTEN

Golf
 

 

 

Klachtencommissie

 

 

 

 

Kwaliteitscommissie

 

Waarom de Kwaliteitscommissie?
De Kwaliteitscommissie maakt deel uit van de noodzakelijke structuur passend in de kaderwet om erkend te zijn als beroepsvereniging. Het is dus een noodzaak om deze commissie dan ook haar volle aandacht te geven.
Kwaliteit is de eerste vereiste om tot succes te komen.

Doel van de Kwaliteitscommissie?
Deze heeft als doel om de actieve leden te begeleiden in het uitbouwen van een kwaliteitsvolle praktijk.
De Kwaliteitscommissie zal adviserend werken en start daar waar de toetredingscommissie eindigt.
De Kwaliteitscommissie zal geen evaluatie doen van de kennis en kunde van de cranio sacraal practicus/therapeut, maar wel advies geven over de praktische omkadering hiervan.
ICSA wil toekijken op het invullen van de minimumvereisten, om kwaliteit te waarborgen naar de cliënten toe.

Vereisten door de Kwaliteitscommissie
- een passende praktijkruimte ter beschikking hebben qua hygiëne, plaats, grootte en sonoor niveau
- duidelijke herkenbaarheid van de praktijk via naamplaat of andere
- beschikken over naamkaartjes, (ICSA) folders en bereikbaar zijn per telefoon, gsm of antwoordapparaat
- licentie- of registratie attest op zichtbare plaats in de praktijk of wachtruimte
- stromend water in de praktijk of in een aanpalende ruimte
- toilet in de nabije omgeving.

Realisatie

1. Het Reglement van Inwendige Orde voor erkende leden van ICSA bevat de nodige informatie omtrent de vereisten

van de Kwaliteitscommissie.

2. De Kwaliteitscommissie voorziet in een document 'Praktijkinformatie' dat het kandidaat lid toegestuurd krijgt en

volledig ingevuld + ondertekend terug bezorgd aan het secretariaat van ICSA.

3. Soms kan de Kwaliteitscommissie het nodig vinden om een afspraak vast te leggen voor een bezoek aan

de praktijk van het kandidaat lid. Tijdens dit bezoek kan men ook advies krijgen om de kwaliteit van zijn

praktijkinrichting te optimaliseren.

4. Een lid kan altijd zelf de Kwaliteitscommissie uitnodigen voor advies omtrent de logistiek.

   
Logo
   

Copyright © 2011 icsa.be
Webdevelopment by ICSA