BEROEPSVERENIGING VOOR CRANIOSACRALE THERAPEUTEN

Golf
 

 

 

Klachtencommissie

 

 

 

 

Tuchtcommissie

 

Indien een craniosacraal practicus/therapeut, die lid is van ICSA, één of meerdere artikels van de deontologische code overtreedt, wordt een tuchtprocedure ingeleid afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Het doel van een dergelijke tuchtcommissie is inzicht krijgen in de feiten om tot een minnelijke schikking te komen. Wanneer er geen minnelijke schikking tot stand komt, organiseert de voorzitter van ICSA een hoorzitting met andere leden van de klachtencommissie en spreekt mogelijks een sanctie uit, o.v.v. tijdelijke of definitieve schorsing.

Uitspraak hiervan gebeurt schriftelijk met bijbehorend rapport waarin de ten laste gelegde feiten zijn aangetoond. Geen enkele sanctie kan worden uitgesproken zonder dat het betrokken Craniosacraal lid gehoord is en de gelegenheid gekregen heeft om zich te verrechtvaardigen.

Het onderzoeken en behandelen van de klacht zal eventueel gebeuren door instellen van een permanente Tuchtrechtsommissie die zal bestaan uit (een) onafhankelijke rechtsdeskundige(n) en (een) complementair medische deskundige(n).

   
Logo
   

Copyright © 2011 icsa.be
Webdevelopment by ICSA