BEROEPSVERENIGING VOOR CRANIOSACRALE THERAPEUTEN

Golf
 

 

 

Klachtencommissie

 

 

 

 

 Toetredingscommissie

 

De  Toetredingscommissie  van ICSA heeft als essentiële taak criteria op te stellen om te kunnen bepalen wie lid kan worden. Hierbij is het nodig dat de focus van al onze leden in dezelfde richting gaat. Het is van prioritair belang dat er nodige wetenschappelijke kennis is, opdat het in overeenstemming zou zijn met de volksgezondheid, zoals :

  1. dat er aangetoond wordt dat er een (basis)kennis is van anatomie, fysiologie en pathologie.
  2. dat wie geen medische scholing genoten heeft een attest of certificaat voorlegt van geslaagd zijn in een cursus medische basiskennis bij een instituut/school die door ICSA erkend wordt.
    Degelijke medische basiskennis is tevens efficiënt om gegronde contacten te kunnen onderhouden met de reguliere geneeskunde omtrent de last van de cliënt.

De Toedredingscommissie zal beslissen of een kandidaatstelling tot lidmaatschap aanvaard kan worden en welke mogelijkse bijkomende opleiding of bijscholing er nodig kan zijn om zich voor te bereiden op het lidmaatschap als erkend beroepsbeoefenaar.

De Toedredingscommissie beslist eveneens of een opleiding/cursus die men aangeeft bij zijn aanvraag tot student lidmaatschap, voldoende kan zijn om student lid te worden.

   
Logo
   

Copyright © 2011 icsa.be
Webdevelopment by ICSA