BEROEPSVERENIGING VOOR CRANIOSACRALE THERAPEUTEN

Golf
 

 

 

 

 

 

 

Historiek en Profiel ICSA

 

1999 : de wet Colla mbt de CAM methodes (Complementaire en Aternatieve Methodes) of niet-conventionele praktijken verschijnt. In de wet staat o.a. dat elke zelfstandige hulpverlener die in de toekomst in aanmerking wil komen voor wettelijke registratie, lid dient te zijn van een Wettig Erkende beroepsvereniging.

2002 : de wet rond erkenning van beroepsverenigingen voor niet-conventionele praktijken of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet- conventionele methode gekwalificeerd te worden.

2008 : oprichting ICSA vzw, International CranioSacral Association onder begeleiding van VSDC.

2009 : ICSA stelt zich open voor iedereen die actief is als professionele Craniosacraal Practicus/Therapeut die gegronde opleiding genoten heeft in Craniosacraal Therapie.

2010 : ICSA wordt een Wettig Erkende Beroepsvereniging, geregistreerd onder nr. 0831.614.058 (BS 29/12/2010) en waarvan statuten neergelegd bij Rechtbank van 1° Aanleg te Gent (29/11/2010). ICSA sluit voor haar leden een nieuwe Verzekering Beroeps- en Burgerlijke Aansprakelijkheid met Rechtsbijstand af.

ICSA VERENIGT GEKWALIFICEERDE BEROEPSBEOEFENAARS IN CRANIOSACRAAL THERAPIE.
Iedereen die zich correct wil profileren en zijn vakbekwaamheid kan aantonen, kan lid worden o.v.v.:
     - gegronde opleiding genoten hebben
     - voldoende medisch geschoold zijn
     - en voldoende praktijkervaring hebben.

Daarom aanvaardt ICSA enkel kanditaten die professioneel hoog mikken.
Het voorleggen van een diploma of getuigschrift kan in bepaalde gevallen niet voldoende zijn en dan wordt de parate beroepskennis getoetst via een intakegesprek en mogelijks via toetsing (zie rubriek toetredingscommissie).
Zo kunnen we zeker zijn dat al onze leden in staat zijn om hun beroep op een ernstige manier uit te oefenen en kunnen we hen ook aanbevelen aan de maatschappij.

LEDEN VAN ICSA STREVEN NAAR DE REALISATIE VAN EEN INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG.
Hierbij werken reguliere geneeskunde en complementaire methodes samen om gezondheid en welzijn van de mens te bevorderen en/of in stand te houden. Leden van ICSA erkennen dat binnen de integrale gezondheidszorg :
- het stellen van diagnose en medische behandelingen voorbehouden zijn voor de artsen.
- het de taak is van complementaire en additieve hulpverlening om met natuurlijke methoden het Zelfgenezende
  mechanisme van de cliënt te versterken en het algemeen welzijn te verhogen.

   
Logo
   

Copyright © 2011 icsa.be
Webdevelopment by ICSA