BEROEPSVERENIGING VOOR CRANIOSACRALE THERAPEUTEN

Golf
 

 

 

 

 

 

 

Ontstaan van Craniosacraal Therapie

 
  1. Rond 1899 kwam Dr W. Sutherland - die een belangrijke rol speelde in de beginjaren van de osteopathie - tot de vaststelling dat de schedelbeenderen bewegen. Na verder onderzoek kon hij bewijzen dat beperking in deze beweging, invloed kan hebben op zowel fysieke als emotionele en psychische gezondheid. Eerst werkte hij zijn bevindingen uit in osteopathische technieken, die aan de basis liggen van de craniale osteopathie. Sutherland was ook diegene die als eerste concludeerde dat de dura mater en de pulsing van de cerebrospinale vloeistof een hoofdrol speelden in de bewegingen van de schedelbeenderen en van het sacrum.

    Naar het einde van zijn leven toe was hij overtuigd dat er een dieperliggende intelligente dynamiek aan de basis lag van de schedelbewegingen en benoemde deze de Breath of Life. Hij vond dat er verder diende gegaan te worden dan de structurele technieken. De term " craniosacral " werd voor het eerst gebruikt door H. Magoun, een student van Sutherland en uitgever van één van zijn boeken.

  2. Tussen 1980 en 1985 kreeg craniosacraal stilaan meer bekendheid door de ontwikkeling van nieuwe technieken en diverse werkmethodes. Zo gaf J. Upledger rond 1980 de benoemer Craniosacral Therapy aan zijn eigen technieken die hij verder ontwikkeld had en gericht waren op werken met en rond het sacrale ritme (CRI) dat voortkomt uit de pulsing van het hersenvocht.
    J. Upledger (USA) diepte de aanvankelijke méér biomechanische bevindingen van W. Sutherland verder uit tot een energetische therapie en voegde er de SER technieken aan toe als begeleiding bij emotionele ongemakken.Upledger maakte dat craniosacraal therapie over de wereld verspreid werd door het open te stellen voor niet-ostheopaten.

  3. F. Sills, een andere Amerikaanse osteopaat en doctor in de psychotherapie, ontwikkelde los van de methode van J. Upledger een volledig andere methode met klinische vaardigheden die méér gericht waren op de uitwerking van de fundamenten waar W. Sutherland zich naar het einde van zijn leven op toelegde met betrekking tot een méér biodynamische benadering. Hij werkte vooral met de onderstromingen van het snelste craniosacrale ritme: Long Tide en Mid-Tide.
  4. Via onderzoek, opmerkelijke resultaten en verder ontwikkelde technieken groeide craniosacraal therapie uit tot een Totaaltherapie die efficientie bewezen heeft voor een waaier aan ongemakken.
    Info rond de diverse methodes die op vandaag op wereldniveau bestaan zie rubriek: Diverse methodes.

 

Cranio Sacraal Systeem

 

Bij craniosacraal therapie wordt er gewerkt met het cranio sacraal systeem. Dit systeem bestaat uit :
- het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg)
- de drie vliezen en hun inhoud, die het centrale zenuwstelsel omgeven
- de benige bescherming rond het centrale zenuwstelsel (schedelbeenderen en ruggenwervels)
De term cranio verwijst naar de schedel (cranium) en sacraal naar het sacrum (heiligbeen).

Het centraal zenuwstelsel is het eerste lichaamsstelsel dat gevormd wordt en kan beschouwd worden als de dirigent van de andere.
Bij craniosacraal therapie wordt gefocust op het verbeteren van de werking van het centraal zenuwstelsel. Daar het centraal zenuwstelsel de andere lichaamstelsels aanstuurt, zal dus een verbeterd functioneren van het centraal zenuwstelsel ook een positieve invloed uitoefenen op de andere lichaamstelsels.

 

Cranio sacraal ritme

 

Het craniosacraal ritme is het resultaat van een beweging in de craniosacrale vloeistof. Deze stroomt tussen de 3 vliezen die zich rond het centraal zenuwstelsel bevinden, alsook in een kanaaltje, centraal in het ruggemerg.

Het cranio sacraal ritme is een biogetijdenstroom die voor het eerst aktief is in de kern van het embryo en vandaaruit elke fysieke vorm doet ontstaan. Dit ritme dat vibreert tot op celniveau, ondersteunt dus alle andere lichaamsstelsels zoals spijsvertering, ademhaling, bloedsomloop, hormonaal stelsel, enz.

 

Cranio sacraal therapie methode

 

Men focust zich vooral op het verhogen van de kwaliteit van het cranio sacraal ritme. Dit kan door een ervaren cra- niosacraal Therapeut nagegaan worden met behulp van enkele parameters, die zullen afhangen van de werkmethode (stroming) die de craniosacraal therapeut hanteert. Zo kan deze zich o.a. richten op :
- een kwaliteitsverhoging van het cranio sacrale ritme waardoor de algemene gezondheid kwalitatief verhoogt
- meer symmetrie in de beweging van de schedelbeenderen
- in balans brengen van het parasympathisch en orthosympathisch deel van het autonoom zenuwstelsel

Craniosacraal therapie ondersteunt bij een waaier van klachten. Het is eveneens aan te raden om af en toe een paar preventieve sessies te nemen, ten einde eventuele gezondheidsproblemen te voorkomen i.p.v. ze te laten proportie aannemen. Behandelingen in craniosacraal therapie zijn heilzaam en bevorderen het algemeen welzijn.

   
Logo
   

Copyright © 2011 icsa.be
Webdevelopment by ICSA